Publiczność ma głos!

Zakończyliśmy I etap IV edycji Tyskiego Banku Kultury, czyli przyjmowanie wniosków. Spośród 28 zgłoszonych projektów, 25 przeszło weryfikację formalną i znalazło się w II etapie konkursu. Teraz przyszedł czas na Was! Zapoznajcie się z projektami zamieszczonymi w...