DECYZJA ORGANIZATORÓW TYSKIEGO BANKU KULTURY

Decyzja organizatorów Tyskiego Banku Kultury

Przez trzy ostatnie lata w ramach Tyskiego Banku Kultury zrealizowanych zostało kilkanaście pomysłów mieszkańców miasta  w zakresie kultury, z których każdy choćby w niewielkim stopniu aktywizował tyszan artystycznie, a jednocześnie dawał szansę twórczego rozwoju ich pomysłodawcom. Od pierwszej edycji konkursu istotnym jego elementem było głosowanie na portalu społecznościowym FB, dzięki czemu mieszkańcy miasta mieli pośredni wpływ na wybór zgłoszonych propozycji, a zarazem na identyfikowanie się z konkursowymi propozycjami już na etapie ich wyboru oraz poznanie ludzi mających ciekawe pomysły w zakresie kultury.

Każdorazowo głosowanie to odbywało się zgodnie z zasadami fair play i mimo. iż niekiedy pojawiał się tu pierwiastek rywalizacji, nigdy nie przejawiał się on w sposób nieetyczny. Jako organizator konkursu, mieliśmy wszelkie przesłanki by przyjąć, że podobnie będzie również w tym roku, podczas czwartej już edycji TBK. Przykro nam, że w trakcie tegorocznego głosowania odnotowujemy incydenty, które mogą wypaczyć nie tylko wynik, ale także ideę TBK, którą jest dawanie mieszkańcom miasta szansy na twórczy wkład w program kulturalny Tychów, w oparciu o merytoryczne walory zgłoszonych propozycji.

Sytuacja ta jest tym bardziej smutna, iż ma miejsce w czasie trwania IV Tyskiego Festiwalu Podróżniczego TYCHY MIASTO ZDOBYWCÓW, którego pierwsze edycje odbywały się w ramach TBK, a przykład którego pokazuje, że ciekawe inicjatywy, odpowiednio rozwijane, mogą na stałe wpisać się w kalendarz kulturalny miasta i gościć tak znamienite osobowości, jak Krzysztof Wielicki, Adam Bielecki, czy Artur Małek.

Nie jesteśmy zwolennikami zmiany reguł w trakcie trwania konkursu, niestety zaistniała sytuacja, uniemożliwiająca weryfikację rzeczywistego poparcia poszczególnych projektów w głosowaniu na FB, nakazuje nam nie brać pod uwagę wyników tego głosowania w ostatecznej punktacji programu.

Dziękujemy wszystkim tym, którzy do rywalizacji w głosowaniu internautów podeszli w sposób uczciwy. Ufamy, że podjęta decyzja spotka się ze zrozumieniem uczestników tegorocznej edycji konkursu i wpłynie pozytywnie na atmosferę wokół zgłoszonych projektów.

W zaistniałej sytuacji o wyborze siedmiu zaproszonych do realizacji przedsięwzięć zdecydują wyłącznie głosy komisji konkursowej, do udziału w pracach której udało się nam zaprosić autorytety w dziedzinie kultury i sztuki. Jednocześnie deklarujemy, iż w kolejnych edycjach Tyskiego Banku Kultury nie odstąpimy od możliwości dania szansy mieszkańcom miasta na głosowanie na wybrane projekty, będzie się to jednak działo za pośrednictwem narzędzi, uniemożliwiających jakiekolwiek wypaczenie końcowego wyniku.

Jesteśmy przekonani, że zaistniała sytuacja nie pozbawi nikogo –zarówno z pośród wnioskodawców, jak i obserwatorów konkursu- energii i zapału do dalszych twórczych działań na rzecz lokalnej kultury. Zachęcamy do gorącego kibicowania tym projektom, które zaskarbiły szczerą sympatię głosujących, zaś by poznać wyniki tegorocznej edycji Tyskiego Banku Kultury, zapraszamy 17 grudnia na Plac Baczyńskiego, na finał IX Jarmarku Bożonarodzeniowego.

Miejskie Centrum Kultury w Tychach

realizator programu

Tyski Bank Kultury

 

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>