Nowy punkt w Regulaminie.

Kreatywni Tyszanie,7

 

aby kryteria wyboru projektów do realizacji były jeszcze bardziej czytelne oraz dbając o jak najwyższy poziom realizowanych projektów dodaliśmy do Regulaminu jeszcze jeden punkt:

§ 4 Regulaminu pojawił się punkt 5, który brzmi:

Maksymalna liczba punktów, które może uzyskać projekt wynosi 65. Aby projekt został dopuszczony do realizacji musi zdobyć minimum 40 punktów. 

Regulamin po zmianach obowiązuje od dnia 17.09.2015 r.

Submit a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>